શહેરના સે-07,12,13માં મહિલા પોલીસની સી ટીમ દ્વારા સિનિયર સિટિઝનની મુલાકાત લઈ તકેદારી રાખવા જણાવ્યું

Written by

સેક્ટર 7 પોલીસ મથક વિસ્તારમાં સેક્ટર 12 અને 13માં સિનિયર સિટીઝનોની ..

2 months ago
98
1 0